Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Istota sprawy wieczystoksięgowej. Kognicja sądu oraz referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym.

II. Prawo pierwokupu – jego źródła, treść, charakter i wykonanie:

 1. Pierwokup ustawowy.
 2. Pierwokup umowny.
 3. Obrót nieruchomością obciążoną pierwokupem.
 4. Wykonanie prawa pierwokupu.
 5. Wygaśnięcie prawa pierwokupu.

III. Przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami:

 1. Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. Wykonywanie praw właścicielskich wód Skarbu Państwa (ustawa – Prawo wodne).
 2. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości rolnej.
 3. Ustawa o lasach. Prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości leśnej.
 4. Ograniczenia wynikające z treści przepisów art. 109 i 111a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.
 6. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z 18 listopada 2015 r. o rewitalizacji.
 7. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami wynikające z przepisów ustawy o krajowym zasobie nieruchomości.
 8. Ograniczenia w obrocie wynikające z obciążeń nieruchomości oraz z obowiązków zbywcy:
 • zakaz zbywania i obciążania nieruchomości,
 • roszczenia i prawa osób trzecich ujawnione w dziale III księgi wieczystej i ich wpływ na obrót nieruchomością opisaną w tej księdze,
 • podział nieruchomości i następcze ograniczenia w obrocie nowopowstałymi częściami nieruchomości.

IV. Wybrane zagadnienia wpisów i wykreśleń w dziale IV księgi wieczystej:

 1. Niezgodność stanu prawnego w zakresie działu II a wpisy w dziale III i IV księgi.
 2. Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z umowy kredytu dotkniętej sankcją nieważności bezwzględnej.
 3. Hipoteka przymusowa na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu. Problem wykreślenia hipoteki zabezpieczającej na podstawie postanowienia o upadku zabezpieczenia.
 4. Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości.
 5. Warunki wpisu hipoteki łącznej przymusowej (art. 111¹u.k.w.h.).
 6. Uprawnienie do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.
 7. Podstawa wpisu hipoteki na rzecz administratora z art. 68² u.k.w.h. i podstawa zmiany administratora.

V. Wpis i wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń:

 1. Podstawy wpisów.
 2. Stosowanie przepisów art. 19 ustawy o księgach wieczystych w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 3. Zagadnienie stosowania przepisu art. 18 i art. 76 ust. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

VI. Zagadnienia różne:

 1. Podział nieruchomości lokalowej.
 2. Zniesienie współwłasności części wspólnych związanych z własnością odrębnej nieruchomości lokalowej.
 3. Wpis sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością nieruchomości lokalowej.
 4. Wpis własności podmiotów prawa handlowego.
 5. Cofnięcie wniosku o wpis własności.
 6. Dostęp do akt księgi wieczystej oraz wydawanie wypisów aktów notarialnych przechowywanych w archiwum wydziałów ksiąg wieczystych.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z długoletnim stażem zawodowym w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. Autor wielu pytań prawnych przedstawionych Sądowi Najwyższemu z zakresu prawa cywilnego, wieczystoksięgowego oraz hipotek. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 13 maja 2024 r., w godzinach 9.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 6 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe obrotu nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem ustawowego prawa pierwokupu w postępowaniu wieczystoksięgowym. Wybrane zagadnienia związane z problematyką wieczystoksięgową na tle spraw dotyczących wpisów w działach III i IV księgi wieczystej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 13 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.