Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Wstęp.

2. Zagadnienia intertemporalne – co w papierze, a co w systemie?

3. KRZ – co oznacza w praktyce?

4. Cztery portale jednego systemu.

5. Portal Użytkowników Zarejestrowanych.

6. Tablica obwieszczeń:

 • co podlega obwieszczeniu?
 • jak wyszukiwać?
 • na co uważać?
 • statystyki.

7. Postępowanie w KRZ:

 • obligatoryjność działania przez system,
 • wyjątki,
 • wysyłanie i doręczanie pism,
 • pierwsze doręczenie,
 • praktyczne trudności związane z wysyłaniem i doręczaniem pism,
 • działanie z pełnomocnikiem i bez pełnomocnika – termin na złożenie dokumentów w papierze.

8. Składanie pism przez KRZ:

 • formularze,
 • pisma inne,
 • na co uważać?
 • sporządzenie pisma w KRZ krok po kroku.

9. Mankamenty systemu – jak radzić sobie w sytuacji, gdy system nie funkcjonuje prawidłowo albo nie przewiduje określonej funkcjonalności?

10. Akta sprawy. Kto prowadzi? Kto udziela dostępu? Co zamieścić w zbiorze dokumentów?

11. Zgłoszenia wierzytelności. Jak weryfikować zgłoszenie? Na co zwracać uwagę? „Odznaczanie” zgłoszeń wierzytelności.

12. Dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie 3 dni. Jakie są skutki braku przedłożenia dokumentów syndykowi?

13. Zarządzenia organu postępowania – jak sprawnie nimi operować?

14. Spisy i lista wierzytelności – tworzenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

15. Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym – ujawnianie składników masy.

16. Problemy napotykane w praktyce.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Piotr Zimmerman

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, dawniej Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 14 marca 2024 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 890 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 6 marca 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Portal Użytkowników Branżowych KRZ – szkolenie dla syndyków, nadzorców i zarządców oraz dla wierzycieli i pełnomocników wierzycieli zaangażowanych w proces upadłościowy lub restrukturyzacyjny

Miejsce i data:

Szkolenie online, 14 marca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
890.00 zł netto 1094.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.