Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Skutki braku organu uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw osoby prawnej i sposoby usunięcia tego braku.
 2. Podstawowe różnice w zakresie ustanowienia i kompetencji pomiędzy kuratorem z art. 69 KPC (procesowym) a kuratorem z art. 42 KC (materialnoprawnym).
 3. Wniosek o ustanowienie kuratora na podstawie art. 42 KC – przesłanki, legitymacja procesowa, wymogi formalne, treść wniosku, opłaty.
 4. Przesłanki ustanowienia kuratora z art. 42 KC na wniosek i z urzędu oraz zakres jego upoważnienia.
 5. Zadania kuratora i sposób ich wykonania oraz nadzór nad kuratorem.
 6. Kurator a prokurent i wspólnicy spółki objętej kuratelą.
 7. Zmiana zakresu uprawnień kuratora w toku kurateli.
 8. Przyczyny i sposób przedłużenia kurateli z art. 42 KC.
 9. Zakończenie kurateli, wynagrodzenie kuratora i sposoby rozliczenia kosztów kurateli.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Małgorzata Gajewska-Nowak

Sędzia w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, od 25 lat specjalizuje się w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych, rejestrów sądowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych. Prowadzi w tym zakresie od 2012 roku szkolenia dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 8 maja 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Szkolenie online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rola, kompetencje i znaczenie kuratora dla podmiotu pozbawionego organu reprezentacji; przebieg postępowania o ustanowienie kuratora z art. 42 KC, znaczenie ustanowienia kuratora dla wierzycieli

Miejsce i data:

Szkolenie online, 08 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.