Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Zakończenie bytu podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – jako wyjątek od obowiązku przeprowadzenia likwidacji.
 2. Wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu rejestrowego i wykreślenie z rejestru – z urzędu czy na wniosek?
 3. Przesłanki wszczęcia, uczestnicy postępowania – rola prokuratora, wierzyciela, zarządu i wspólników podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie.
 4. Zakres i czynności sądu w toku postępowania z art. 25 a-d ustawy o KRS – obowiązki informacyjne i sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 5. Przesłanki obligujące sąd do rozwiązania podmiotu rejestrowego i wykreślenia
  z rejestru bez przeprowadzenia likwidacji.
 6. Sprzeciw wierzyciela i możliwe rozstrzygnięcia kończące postępowanie oraz środki zaskarżenia.
 7. Skutki rozwiązania i wykreślenia z rejestru bez przeprowadzenia likwidacji.
 8. Ujawnienie się majątku podmiotu wykreślonego, po prawomocnym wykreśleniu z rejestru.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Małgorzata Gajewska-Nowak

Sędzia w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, od 25 lat specjalizuje się w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych, rejestrów sądowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych. Prowadzi w tym zakresie od 2012 roku szkolenia dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 17 września 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Szkolenie online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 września 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zakończenie bytu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego: rozwiązanie i likwidacja a rozwiązanie bez likwidacji w trybie art. 25 a-d ustawy o KRS, jako narzędzie do usuwania „martwych” podmiotów rejestrowych. Przebieg postępowania z art. 25 a-d ustawy o KRS i środki ochrony wierzycieli

Miejsce i data:

Szkolenie online, 17 września 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.