Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Zarys najnowszych nowelizacji prawa budowlanego.
 2. Cyfryzacja procesu budowlanego. Dokumentacja i wnioski w formie elektronicznej.
  Portal E-budownictwo w praktyce.
 3. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie robót budowlanych po zmianie prawa budowlanego.
 4. Zmiany w zakresie projektu budowlanego. Nowy projekt techniczny.
 5. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z uwzględnieniem nowych regulacji.
 6. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę.
 7. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego. Nowy elektroniczny dziennik budowy.
 8. Oddawanie obiektów do użytkowania po zmianach prawa budowlanego. Zawiadomienie
  o zakończeniu robót budowlanych, a pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury.
 9. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna.
 10. Elektroniczna książka obiektu budowlanego. Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane.
 11. Przepisy przejściowe. Zarys planowanych zmian prawa budowlanego.
 12. Pytania i panel dyskusyjny.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Dorota Havaris

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i wykładu dotyczące prawa budowlanego, umów zawieranych w procesie budowlanym i gospodarowania nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Prawnik praktyk. Doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom oraz projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 15 kwietnia 2024 r. w godzinach 09.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł /os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 12 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Prawo budowlane po nowelizacji

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.