Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest analiza zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej wraz z informacją o metodach, dzięki którym nowe przepisy będą stosowane w OPS i DPS. Wprowadzona nowelizacja przepisów zostanie omówiona w oparciu o dotychczasową praktykę oraz linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Uczestnicy będą także mieli możliwość analizy przypadków, jakie mogę się pojawić na gruncie nowego stanu prawnego wraz z propozycją ich rozwiązania.

Program szkolenia: 

 1. Idea zmian w ustawie o pomocy społecznej – zagrożenia i szanse dla OPS.
 2. Zmiany w zakresie pracy socjalnej.
 3. Zakres orzekania i wysokość zasiłku stałego.
 4. Świadczenie usług sąsiedzkich (wymogi prawne, organizacja usług, przyznanie świadczenia, umowy z usługodawcami).
 5. Usługi sąsiedzkie a usługi opiekuńcze.
 6. Udzielanie pomocy w ramach mieszkań treningowych i wspomaganych: prowadzenie mieszkań, przyznanie wsparcia, rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań.
 7. Zasady nawiązywania kontraktów mieszkaniowych.
 8. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych – zakres przekazywanych danych, zasady dostępu do rejestru.
 9. Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego – zasady wsparcia, adresaci usług, czas trwania, przyznanie prawa, ponoszenie odpłatności.
 10. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS (zakres przekazywanych danych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, przekazywanie danych do podmiotów uprawnionych).
 11. Zmiany w zakresie tworzenia DPS (procedura tworzenia, przekształcenie, ponowne wystąpienie z wnioskiem.
 12. Ochrona prawna pracownika socjalnego – rejestrowanie zaistniałych incydentów, zasady zapewnienia ochrony, zwrot kosztów ochrony.
 13. Założenia Strategii rozwoju usług społecznych a dalsze zmiany w prawie.

 

Szkolenie poprowadzi: Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 22 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 390 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 12 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Najnowsze zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 22 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
390.00 zł netto 479.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.