Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Identyfikacja pomocy publicznej:

 • pojęcie działalności gospodarczej oraz niegospodarczej: przykłady braku rynku,
 • pozostałe przesłanki identyfikujące pomoc publiczną,
 • przypadki wykluczające występowanie pomocy publicznej,
 • pomoc bezpośrednia oraz pośrednia: przykłady transferowania pomocy,

2. Regionalna pomoc inwestycyjna określona przewidziana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 r.:

 • demarkacja pomiędzy RPI a pomocą horyzontalną na ochronę środowiska,
 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności,
 • koszty kwalifikowane.

3. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona przewidziana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 r.:

 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej.

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych) z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).  Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 2 września 2024 r., w godzinach 9.00-15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:
zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Pomoc publiczna w perspektywie 2021-2027

Miejsce i data:

Szkolenie online, 02 września 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.