Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie:

 • akty prawne dotyczące dostępu do informacji – zarys,
 • udostępnianie informacji o środowisku a udostępnianie informacji publicznych.

2. „Definicja” informacji o środowisku – kategorie informacji podlegające udostępnianiu.

3. Kto ma prawo do informacji o środowisku.

4. Kto ma obowiązek udostępniania tych informacji.

5. Forma żądania i udostępniania informacji:

 • forma wniosku o udostępnianie informacji,
 • informacje udostępniane bez wniosku,
 • sposób i forma udostępniania informacji.

6. Terminy na udostępnienie informacji o środowisku.

7. Wyjątki od zasady udostępniania informacji:

 • lista wyjątków,
 • wyważanie interesów (interes publiczny przemawiający za udostępnieniem informacji),
 • przesłanki odmowy udostępnienia informacji,
 • decyzja o odmowie udostępnienia informacji,
 • oddzielenie części informacji podlegającej udostępnieniu.

8. Opłaty za udostępnianie informacji:

 • czynności, za które pobierana jest opłata,
 • informacje bezpłatne,
 • stawki opłat i sposób naliczania opłat,
 • pobieranie i egzekwowanie opłat.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Magdalena Bar

Wspólniczka kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wskazywana jako „rekomendowany prawnik” w dziedzinie prawa ochrony środowiska w rankingu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (corocznie od 2012). Prowadziła liczne szkolenia z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska – przeznaczone dla pracowników administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Szkolenia te dotyczyły m.in. ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o środowiska (na ten ostatni temat w latach 2018-2022 przeprowadziła, na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, około 50 szkoleń). Wykładowczyni na podyplomowych studiach prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oceniała projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie unijnych wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie m.in. PARP i urzędów marszałkowskich. W ramach swojej praktyki prowadzi bieżące doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o środowisku. Uczestniczy, w tym jako koordynatorka, w wielu projektach z zakresu prawa ochrony środowiska, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Współautorka kilku publikacji książkowych, w tym komentarza do działu II (pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 28 listopada 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 20 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Miejsce i data:

Szkolenie online, 28 listopada 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.