Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Wywłaszczenie planistyczne (analiza art. 36 ust. 1upzp).
 2. Wyłączenie roszczenia z tytułu wywłaszczenia planistycznego (art.36 ust. 1a upzp oraz specustawy).
 3. Rzeczywista szkoda a roszczenie o wykup.
 4. Szkoda planistyczna (analiza przesłanek).
 5. Ustalenie obniżenia wartości nieruchomości.
 6. Zasady określenia wartości szkody planistycznej.
 7. Faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości.
 8. Interpretacja art. 87 ust. 3b upzp.
 9. Plan ogólny a szkoda planistyczna.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosław Gdesz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu artykułów, m.in. w „Przeglądzie Sądowym”„Palestrze i Nieruchomościach”, a także wielu komentarzy do orzeczeń sądowych z dziedziny nieruchomości.

  

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 19 sierpnia 2024 r., w godzinach 9.30 – 15.30

Miejsce organizacji szkolenia: online

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 sierpnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Odszkodowania planistyczne

Miejsce i data:

Szkolenie online, 19 sierpnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.