Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy.
 3. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy.
 4. Etapy wdrożeniowe systemu obsługi sygnalistów.
 5. Typologia i definicje sygnalisty.
 6. Wyjaśnienie kontekstu związanego z pracą w ramach obsługi zgłoszeń naruszeń prawa.
 7. Rodzaje nieprawidłowości stanowiących naruszenia prawa.
 8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze.
 9. Charakterystyka zgłoszeń naruszeń prawa: zgłoszenia wewnętrzne, zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne.
 10. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe.
 11. Problematyka weryfikacji zgłoszeń anonimowych.
 12. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej).
 13. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń.
 14. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 15. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne
 16. Obsługa i weryfikacja zgłoszeń nieprawidłowości a obowiązki wynikające z RODO.
 17. Schemat postępowania w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszeń prawa.
 18. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 19. Konsekwencje wykrycia naruszenia i działania zaradcze.
 20. Opracowanie procedur, w tym regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa.
 21. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach, w tym rejestr zgłoszeń nieprawidłowości.
 22. Eliminacja działań odwetowych wobec sygnalisty.
 23. Szkody za działania odwetowe.
 24. Penalizacja zachowań pracodawcy w kontekście ochrony sygnalistów.
 25. Retencja danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi zgłoszeń.
 26. Audyt systemu ochrony sygnalistów – działania przyszłe.
 27. Pytania uczestników i konsultacje indywidualne.

 

Szkolenie poprowadzi: Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 23 sierpnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 14 sierpnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

Miejsce i data:

Szkolenie online, 23 sierpnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.