Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy.
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy.
 3. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
 4. Etapy wdrożeniowe dyrektywy.
 5. Terminy wdrożeniowe.
 6. Typologia i definicje sygnalisty.
 7. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę.
 8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze.
 9. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe.
 10. Kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – aspekty formalne.
 11. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń.
 12. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 13. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne.
 14. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
 15. Postępowanie wyjaśniające w ramach dokonanego zgłoszenia – schemat i symulacja.
 16. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 17. Konsekwencje wykrycia naruszenia.
 18. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej).
 19. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
 20. RODO a dyrektywa o sygnalistach – czy będą nakładane kary?
 21. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.
 22. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
 23. Dokumentacja wymagana przez dyrektywę ochronie sygnalistów.
 24. Eliminacja działań odwetowych a przepisy prawa pracy.
 25. Audyt systemu ochrony sygnalistów.

 

Szkolenie poprowadzi: Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  29 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

Miejsce i data:

Szkolenie online, 29 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.