Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Przygotowanie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł:

1. Planowanie zamówień a szacowanie.

2. Szacowanie wartości:

 • zamówienia na dostawy (m.in. żywności, pomocy dydaktycznych, mebli, biurek, sprzętu),
 • zamówienia na usługi, w tym nadzoru inwestorskiego oraz opracowania dokumentacji projektowej,
 • zamówienia na „drobne” roboty budowlane (np. remonty),
 • zamówienia w ramach projektów finansowanych ze środków UE.

II. Reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych oraz zasady konkurencyjności:

1. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień:

 • ułatwienie czy utrudnienie, obowiązek czy możliwość?
 • stopień szczegółowości a elastyczne udzielanie zamówień,
 • praktyczne wskazówki dotyczące treści Regulaminu, w tym propozycje zapisów do Regulaminu2.Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł,

2. Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

3. Specyfika udzielania zamówienia ze środków UE według zasady konkurencyjności.

III. Metody pozyskania zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Rozeznanie cenowe.

3. Tzw. transakcja bezpośrednia.

IV. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł:

1. Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, w tym według zasady konkurencyjności.

2. Kryteria oceny ofert.

3. Wybór oferty najkorzystniejszej.

4. Zawiadomienie o wyniku procedury.

V. Rezygnacja z udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł:

1. Czy możliwe jest zakończenie procedury bez wyboru oferty.

2. Jak zabezpieczyć interes zamawiającego w zapytaniu ofertowym na wypadek nieudzielenia zamówienia.

VI. Umowy dotyczące zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł:

1. Forma umowy – czy i kiedy zawrzeć umowę.

2. Zmiana umowy – czy i kiedy możliwa?

3. Rejestr umów – czy i od kiedy zachodzi obowiązek upublicznienia w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów informacji o umowach przez jednostki sektora finansów publicznych.

VII. Reguły dokumentowania czynności przy udzielaniu zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł i odpowiedzialność.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021). Redaktor i współautorka „Vademecum zamawiającego” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2023).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 6 września 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 29 sierpnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Miejsce i data:

Szkolenie online, 06 września 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.