Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Ustawowy ustrój majątkowy małżeński.

 1. 1.1.Powstanie  i ustanie wspólności ustawowej.
 2. 1.2. Skutki prawne ustania wspólności ustawowej.

2. Instytucja separacji.

 1. 2.1. Przesłanki materialnoprawne separacji (pozytywne i negatywne).
 2. 2.2. Orzekanie separacji w trybie procesowym, bądź w trybie nieprocesowym.
 3. 2.3. Skutki prawne separacji.

3. Rozdzielność majątkowa.

 1. 3.1. Pojęcie umownej i przymusowej rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności z wyrównaniem dorobków.
 2. 3.2. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków oraz na żądanie wierzyciela jednego z małżonków.
 3. 3.3. Podział majątku wspólnego małżonków w celu zaspokojenia wierzytelności.
 4. 3.4. Niedopuszczalność dochodzenia jednym pozwem żądania rozwodu i ustanowienia rozdzielności przymusowej z datą wsteczną.
 5. 3.5. Skutki prawne umownej i orzeczonej rozdzielności majątkowej zależne od daty zawarcia umowy bądź orzeczenia przymusowej rozdzielności majątkowej.
 6. 3.6. Możliwość powrotu do wspólności ustawowej.

4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

 1. 4.1 .Pojęcie dorobku i zasady jego obliczania.
 2. 4.2. Dochodzenie wyrównania dorobków.

5. Pytania i odpowiedzi.

6. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 czerwca 2023 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dorobków, w praktyce i w orzecznictwie. Pytania i odpowiedzi

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 czerwca 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.