Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie aktualnych wymogów procesowych co do czynności zawodowych pełnomocników procesowych, skutków ich niezachowania, możliwości sanacji błędów.
 • Przedstawienie aktualnego przebiegu czynności sądowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego i odwoławczego. Wskazanie tych elementów czynności, które winny podlegać właściwej  kontroli przez zawodowych pełnomocników.
 • Wskazanie i zwrócenie uwagi na te elementy zmienionej procedury, które umożliwiają właściwą realizację przyjętej przez zawodowego pełnomocnika strategii procesowej.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów regulujących czynności stron i ich pełnomocników w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądów i stanowisk doktryny, które zachowały aktualność po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks postepowania cywilnego.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Kształt  postępowania cywilnego po nowelizacji z 9 marca 2023 r. (stan prawny z 1 lipca 2023 r.).

2. Przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew oraz pism przygotowawczych przez zawodowych pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań:

 • Realizacja wymogów formalnych pisma, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego przedstawiania roszczeń oraz zarzutów procesowych i materialnoprawnych,
 • Nowe wymagania wynikające z treści art. 1281 p.c.,
 • Postulat zwięzłości pisma procesowego,
 • Zasady zwrotu pisma procesowego,
 • Odpowiedź na pozew – charakter pisma i skutki jego niezłożenia.

3. Organizacja postępowania. Koncentracja materiału procesowego:

 • Cel i przebieg postępowania przygotowawczego,
 • Wymiana pism procesowych. Zarządzenie Przewodniczącego,
 • Plan rozprawy i jego znaczenie procesowe.

4. Zmiany w zakresie doręczeń dokonywanych przez sąd:

 • Doręczenie sądowe podmiotom wpisanym w KRS i CEIDG,
 • Doręczenie pozwu przez Komornika (art.131 §1 i art. 1391-2p.c.),
 • Doręczenia elektroniczne (portal informacyjny) oraz składanie pism procesowych przez Internet.

5. Posiedzenie niejawne oraz rozprawa:

 • Rozpoznanie merytoryczne sprawy na posiedzeniu niejawnym. Warunki do wydania wyroku (art. 148 1 p.c.),
 • Rozprawa zdalna. Posiedzenie w formie wideokonferencji,
 • Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 224 k.p.c.),

6. Instytucja wstępnego osądu sprawy i jej wykorzystanie przez pełnomocnika (art. 1561 k.p.c.).

7. Zmodyfikowany zarzut potrącenia i jego właściwe zastosowanie w procesie (art. 2031k.p.c.).

8. Zmiany w przepisach o postępowaniu dowodowym. Nowy kształt wniosku dowodowego:

 • Przedmiot dowodu i koncentracja materiału dowodowego. Dowód spóźniony,
 • Wniosek dowodowy i jego wymogi formalne (art. 235 1 k.p.c. i art. 128 1 k. p. c.),
 • Dowód z dokumentu urzędowego lub prywatnego i jego moc dowodowa,
 • Orzeczenie dowodowe – jego obligatoryjna treść. Pominięcie dowodu,
 • Dowód z opinii biegłego lub instytutu. Ocena dowodu z opinii biegłego.

9. Znaczenie zastrzeżeń co do procedowania sądu w oparciu o treść art. 162 k.p.c.

10. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia oraz jego wymogi formalne. Uzasadnienie orzeczeń.

11. Zmiany w zakresie zaskarżania orzeczeń w toku postępowania:

 • Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym,
 • Zmiany w zakresie postępowania ze skargi na czynność referendarza.

12. Praktyczne uwagi dotyczące zarzutów i wniosków apelacji. Wnioski dowodowe
w postępowaniu apelacyjnym.

13. Zasadnicze zmiany w zakresie kosztów sądowych oraz procesowych:

 • Braki fiskalne pism procesowych i ich skutki,
 • Wnioski „kosztowe” składane w toku sprawy,
 • Treść orzeczeń „kosztowych” sądu i ich zaskarżalność,
 • Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu oraz kuratora zastępującego stronę.

14. Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o kodeksie postepowania cywilnego i ich wpływ na tok postepowania cywilnego.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sędzia z długoletnim stażem zawodowym w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. Autor wielu pytań prawnych przedstawionych Sądowi Najwyższemu z zakresu prawa cywilnego, wieczystoksięgowego oraz hipotek. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków. Wykłada m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 lipca 2023 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 17 lipca 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Obowiązki zawodowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 lipca 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.