Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Podstawy prawne.

1. Unijne, w tym Wytyczne Komisji Europejskiej.

2. Krajowe.

II. Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków.

1. Stawki jednostkowe:

 • zasady ogólne,
 • stawki godzinowe kosztów personelu,
 • pozostałe stawki jednostkowe.

2. Stawki ryczałtowe:

 • wysokość stawki a obowiązek dokumentowania jej wyliczenia – różnice
  w funduszach,
 • kategorie kosztów, które mogą być rozliczane stawką ryczałtową oraz podstawa ich naliczania,
 • definicja oraz katalog kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

3. Kwoty ryczałtowe:

 • zasady ogólne,
 • metodologia ustalenia kwoty ryczałtowej.

III. Kiedy możliwe a kiedy konieczne jest stosowanie metod uproszczonych – zasady dotyczące poszczególnych funduszy.

IV. Łączenie opcji – różne metody uproszczone w jednym projekcie.

V. Koszty uproszczone dotyczące wydatków objętych ograniczeniami i limitami (np. cross-financing, grunty itp.).

VI. Udzielanie zaliczek i ich rozliczanie w projektach rozliczanych kosztami uproszczonymi.

VII. Zamówienia publiczne w projekcie a uproszczone metody rozliczania wydatków.

VIII. Stosowanie reguły proporcjonalności / zasady proporcjonalności w projektach rozlicznych metodami uproszczonymi.

IX. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania kosztów uproszczonych.

X. Rola Instytucji Audytowej w projektowaniu uproszczonych form kosztów.

XI. Konsekwencje dla zarządzania i kontroli – weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą.

 • jakie obszary mogą podlegać kontroli,
 • jakie dokumenty mogą podlegać kontroli.

 

Szkolenie poprowadzi: Halina Kędziora

Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju). Doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie. Autorka książek: „Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont”, (2007 r.); „Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych”, (2007 r.); „Koszty kwalifikowane w projektach unijnych” (2010 r).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  27-28 czerwca 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00 każdego dnia.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 1180 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 24 czerwca 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rozliczanie projektów metodami uproszczonymi w perspektywie 2021-2027

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 - 28 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1180.00 zł netto 1451.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.