Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ustawy.
 2. Nowy zakres prospektu informacyjnego.
 3. Nowe zasady funkcjonowania rachunków powierniczych, eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych na tych rachunkach.
 4. Nowe obowiązki dewelopera wobec nabywców.
 5. Zakres kontrolny banków.
 6. Nowe procedury odbiorów lokali.
 7. Ustawowa regulacja umowy rezerwacyjnej.
 8. Forma i treść umowy rezerwacyjnej.
 9. Fakultatywny charakter opłaty rezerwacyjnej przy ustawowym progu nieprzekroczenia 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 10. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę i dewelopera.
 11. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
 12. Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej.
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza dewelopera.
 14. Przepisy przejściowe – możliwość stosowania przepisów dotychczasowych.
 15. Wyjaśnienie pojawiających się już wątpliwości przy zastosowaniu nowej ustawy w praktyce.
 16. Zmiany wprowadzone w 2023 roku.
 17. Pytania i odpowiedzi.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 25 czerwca 2024 r., w godzinach 9.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81/25.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowa ustawa deweloperska z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym, pytaniami i odpowiedziami, po zmianach z 2023 r.

Miejsce i data:

Warszawa, 25 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.