Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Zasady odpowiedzialności za skutki wypadków komunikacyjnych:

 1. Pojęcie wypadku drogowego.
 2. Zakres odpowiedzialności cywilnej sprawny wypadku komunikacyjnego i jego ubezpieczyciela.
 3. Przesłanki odpowiedzialności.
 4. Ryzyko jako podstawa odpowiedzialności.
 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność na podstawie ryzyka.
 6. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 8. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 9. Charakterystyka roszczeń poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.
 10. Od jakiej daty powinny zostać zasądzone odsetki za zadośćuczynienie i odszkodowanie.

II. Szkody osobowe – krzywda i jej zadośćuczynienie:

 1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.).
 2. Renta dla poszkodowanego (art. 444 § 2 k.c.).
 3. Pokrycie wszelkich wydatków.
 4. Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (art. 198 k.p.c.).
 5. Utrata dochodów z powodu niezdolności do pracy.
 6. Koszty opieki nad poszkodowanym.
 7. Renta na rzecz osób bliskich (art. 446 § 2 k.c.).
 8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.).

III. Szkody majątkowe i sposoby jej naprawienia:

 1. Sposoby ustalenia szkody.
 2. Szkoda całkowita i jej znaczenie dla likwidacji szkody.
 3. Zbycie pojazdu uszkodzonego przed procesem.
 4. Ustalenie kosztów naprawy (części O, Q, P/PJ, wartość robocizny).
 5. Rabaty na zakup części i usług udzielane ubezpieczycielowi.
 6. Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego.
 7. Odszkodowanie obejmujące utratę wartości pojazdu na skutek wypadku.

IV. Zagadnienia procesowe:

 1. Właściwość sądu.
 2. Legitymacja procesowa czynna i bierna w procesach odszkodowawczych.
 3. Cesja roszczeń odszkodowawczych.
 4. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.
 5. Rozpoznanie sprawy na rozprawie zdalnej.
 6. Zagadnienia dowodowe (akta szkodowe w postaci elektronicznej, przesłuchanie świadków i stron w formie zdalnej i na piśmie).
 7. Orzeczenia i ich zaskarżanie.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Grzegorz Karaś

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi szkolenia, wykłady i webinaria zarówno ogólnopolskie, jak i okręgowe dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 23 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Szkolenie online.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 17 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi

Miejsce i data:

Szkolenie online, 23 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.