Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy.
 2. Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego, gruntu rolnego i rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy.
 3. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność prywatną oraz  Zasobu Skarbu Państwa (KZN).
 4. Ułatwienia w nabyciu nieruchomości rolnej w miastach.
 5. Rozszerzenia katalogu podmiotów, na rzecz których można zbyć nieruchomość rolną bez zgody KOWR-u oraz za zgodą KOWR-u.
 6. Zwolnienia przedmiotowe z rygorów u.k.u.r.
 7. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019, poz.1080), która weszła w życie 26 czerwca 2019 r.
 8. Możliwość nabycia nieruchomości rolnej do 1 ha przez osoby nie będące rolnikami i to bez ograniczenia limitem.
 9. Skrócenie obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości rolnej z 10 lat do 5 lat i utrzymanie tego obowiązku poza nieruchomościami położonymi w  miastach.
 10. Nowe warunki udzielania zgody przez KOWR na nabycie gruntu.
 11. Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.
 12. Obrót nieruchomościami rolnymi po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Uproszczona procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej od 1 stycznia 2022 r.
 14. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 13 lipca 2023 r.
 15. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 11 czerwca 2024 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81/25.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacjach i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczonej procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej od 1 stycznia 2022 r. oraz po zmianach wprowadzonych ustawą z 13 lipca 2023 r.

Miejsce i data:

Warszawa, 11 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.