Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne funkcjonuje już od 2004 r., czyli osiemnaście lat. Wprowadzenie takiej struktury tego sądownictwa spowodowało, że pojawił się środek zaskarżenia, który służy weryfikacji wyroków sądów administracyjnych pierwszej instancji i w pewnym zakresie również wybranych postanowień tych sądów, określony przez ustawodawcę jako skarga kasacyjna.

Skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem zaskarżenia. Pomimo bogatego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dostępnej literatury poświęconej tej tematyce, w praktyce często zdarza się, że nawet profesjonalni pełnomocnicy mają problemy z poprawnym sformułowaniem takiego pisma procesowego.

Zasadniczym celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad sporządzania skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zajmujących się w teorii oraz w praktyce postępowaniem sądowo-administracyjnym, a w szczególności do osób sporządzających skargi kasacyjne.

 

Program szkolenia:

 1. Charakter skargi kasacyjnej.
 2. Przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną.
 3. Wymogi formalne skargi kasacyjnej.
 4. Podstawy zaskarżenia w skardze kasacyjnej.
 5. Sporządzanie zarzutów skargi kasacyjnej.
 6. Sporządzanie uzasadnienia skargi kasacyjnej.
 7. Wniosek dowodowy w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 8. Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
 9. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia NSA dr hab. Piotr Pietrasz

Dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Prawa – Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego); Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego, w tym monografii pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi” oraz komentarzy: „Ordynacja podatkowa. Komentarz. T1 i 2” pod red. L. Etela oraz „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” pod. red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu postępowania podatkowego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Wykładał dla radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, pracowników organów administracji skarbowej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ORCID: 0000-003-0471-5110.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 13 czerwca 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 5 czerwca 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zasady sporządzania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Miejsce i data:

Szkolenie online, 13 czerwca 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.