Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia: 

Omówienie zasad postępowania spadkowego z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów.

Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1615) tj. nowelizacja aktów prawnych dotyczących postępowania spadkowego:

 • Kodeks cywilny – regulujący zasady dziedziczenia i dzielenia spadku oraz związane z tym roszczenia;
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – uściślający kwestie dziedziczenia w relacjach rodzinnych;
 • Kodeks postępowania cywilnego– opisujący reguły postępowania sądowego w sprawach spadkowych.

 

 Program szkolenia: 

 1. Poszerzenie katalogu przesłanek uprawniających do uznania za niegodnego dziedziczenia (nowelizacja 2023 r.).
 2. Omówienie instytucji uznania za niegodnego dziedziczenia.
 3. Niegodność dziedziczenia a inne sposoby pozbawienia praw do spadku (wydziedziczenie/ umowa o zrzeczenie się dziedziczenia).
 4. Powództwo o uznanie za niegodnego dziedziczenia – specyfika, sposób procedowania, problemy występujące w praktyce.
 5. Roszczenie o zachowek (krąg uprawnionych, sposób dochodzenia, wysokość, przedawnienie roszczenia).
 6. Dziedziczenie – (moment otwarcia spadku, prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku
  i z niego wyłączone).
 7. Nabycie spadku przez spadkobierców – oświadczenia o przyjęciu / odrzuceniu spadku.
 8. Dziedziczenie testamentowe – formy testamentu, ważność testamentu, sposoby odwołania testamentu.
 9. Inne rozrządzenia na wypadek śmierci – zapis i polecenie.
 10. Dziedziczenie ustawowe (kręgi spadkobierców, zasady dziedziczenia).
 11. Zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych (nowelizacja 2023 r.).
 12. Zasady ustalania spadkobierców ustawowych – zakres działania przez sąd z urzędu – zmiany
  w zakresie procedury ustalania kręgu spadkobierców ustawowych – m.in. art. 699 i 672 kpc – (nowelizacja 2023 r.).
 13. Poszukiwanie spadkobierców – zapewnienie spadkowe, bazy dostępne sądowi, ogłoszenia prasowe.
 14. Postępowania w sprawach spadkowych (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem oraz poświadczenie dziedziczenia u notariusza).
 15. Zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.
 16. Zmiany zasad składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (nowelizacja 2023 r.).
 17. Zmiany reguł rządzących odrzuceniem spadku przez rodziców w imieniu małoletnich dzieci (nowelizacja 2023 r.).
 18. Zmiany w zakresie sądu właściwego do udzielenia zgody rodzicom na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego (nowelizacja 2023r.).
 19. Uproszczona procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci – dopuszczalność/warunki (nowelizacja 2023 r.).
 20. Postanowienia spadkowe po zmianach przepisów – nowe elementy (nowelizacja 2023 r.).
 21. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe (czy/jak i kiedy spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe – zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe).
 22. Egzekucja ze spadku – postępowanie sądowe i egzekucyjne przeciwko spadkobiercom dłużnika.
 23. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań sądowych dotyczących spraw spadkowych
  – wezwanie do udziału w sprawie uczestników – jakie sąd ma instrumenty, aby poszukiwać spadkobierców i ustalić adres, pod którym skuteczne doręczenie będzie możliwe:
 • czy w postępowaniu spadkowym stosujemy doręczenie w trybie art. 1391 kpc (przez komornika)?
 • czy sprawa spadkowa może odbyć się podczas rozprawy zdalnej (art. 151 §2 k.p.c.),
 • odbieranie zapewnień spadkowych i oświadczeń spadkowych w trakcie rozprawy zdalnej.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Monika Biała

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym  w wydziale cywilnym. W codziennej pracy zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, orzekaniem w sprawach spadkowych, a także sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego i klauzulowego (m.in. nadzór nad egzekucją komorniczą, rozstrzyganie skarg na czynności komornika sądowego). Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz „Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne – między innymi: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studium Podyplomowe „Mediacje”, Szkolenia w projektach Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, Szkolenia w Wydawnictwie Naukowym Wolters Kluwer. Wykładowca na szkoleniach dla praktyków (sędziów, referendarzy sądowych, pełnomocników zawodowych) z zakresu procedury cywilnej, mediacji i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 kwietnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 kwietnia 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie spadkowe po ostatnich zmianach KC, KPC i KRiO z 2023 r. – nowe zasady dziedziczenia

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 kwietnia 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.