Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 

1. Definicja i cechy prawne pełnomocnictw

 •  znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw
 •  skutki prawne z nich wynikające
 •  znaczenie cech pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych

2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem

 •  różnice o charakterze formalnym (sposoby formułowania pełnomocnictw, a sposoby formułowania upoważnień)
 •  różnice o charakterze materialno prawnym (treść pełnomocnictwa a treść upoważnień)
 •  upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa)

3. Pełnomocnictwo cywilne

a) procesowe oraz „materialne”;

 •  tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść)
 •  pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść)
 •  pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść)

b) podstawy prawne;

 •  kodeks cywilny (analiza przepisów)
 •  kodeks postępowania cywilnego (analiza przepisów)

c) skutki;

 •  początek obowiązywania pełnomocnictwa
 •  zasięg obowiązywania
 •  opłata skarbowa a skuteczność pełnomocnictwa

d) forma, zakres, treść;

 •  forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna
 •  pełnomocnictwo „pojedyncze”, „łączne” „do jednej sprawy”, „do wielu spraw” itp.
 •  sposoby formułowania treści pełnomocnictwa (ćwiczenia)

e) podpis;

 •  rodzaje podpisu (sposoby składania podpisu pod pełnomocnictwem)
 •  miejsce złożenia podpisu
 •  „sfałszowany podpis” sposoby zachowania się i reakcji prawnej
 •  brak podpisu

f) cofnięcie pełnomocnictwa;

 •  forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna)
 •  skutki cofnięcia pełnomocnictwa
 •  sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa

g) wygaśnięcie pełnomocnictwa;

 •  omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa
 •  skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń)

4. Upoważnienie administracyjne

a) podstawy prawne;

 •  analiza art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego

b) forma, zakres, skutki;

 •  forma pisemna „indywidualna”, „regulaminowo – organizacyjna” i inne
 •  określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień
 •  moment obowiązywania (początek, koniec)
 •  podpisywanie dokumentów urzędowych „w zastępstwie” oraz „z upoważnienia”

c) modyfikacje, warianty upoważnień

 •  zmiana w dokumencie upoważnienia
 •  upoważnienie do wydawania zaświadczeń
 •  upoważnienie do wydawania decyzji
 •  upoważnienie do wydawania innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej

5. Ćwiczenia z pisania pełnomocnictw i upoważnień:

a) analiza wybranych przypadków;

 •  sposoby określania mocodawcy
 •  sposoby określania pełnomocnika
 •  sposoby określania przedmiotu pełnomocnictwa (zakresu upoważnienia)
 •  dodatkowe elementy pełnomocnictwa/upoważnienia

b) analiza orzecznictwa

6. Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie poprowadzi: dr Krzysztof Andrzej Wąsowski

Doktor prawa, adwokat, Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. w Warszawie. Ekspert komisji sejmowej ds. nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Prowadził także wykłady na innych uczelniach. Autor wielu ekspertyz naukowych, m.in.: dla Prezesa UKE, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, organów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał m.in.: Ministrowi Skarbu Państwa, Zarządowi Krajowemu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Doświadczony trener prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa gospodarczego. Współpracował m.in. z takimi firmami jak: Wolters Kluwer Polska, gdzie został uhonorowany tytułem „Trener Roku”. Znawca prawa i postępowania administracyjnego.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 4 listopada 2020 r., w godzinach 10.00 – 13.30

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 290 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 27 października 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Pełnomocnictwa i upoważnienia w administracji publicznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 04 listopada 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
290.00 zł netto 356.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,