Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

 • analiza przesłanek uznania zachowania bądź zaniechania beneficjenta skutkujących nieprawidłowościami w obszarze trwałości projektu,
 • przekazanie wiedzy na temat poprawnego rozumienia znaczenia pojęcia „nieuzasadnionej korzyści”,
 • przedstawienie uczestnikom podejścia instytucji systemu wdrażania funduszy UE w zakresie kontroli zasady trwałości w zakresie wystąpienia „nieuzasadnionej korzyści”.

 

Program szkolenia:

 1. Umiejscowienie w systemie dystrybucji środków europejskich naruszenia reguł trwałości projektu.
 2. Przesłanki naruszenia reguł trwałości. Pojęcie nieprawidłowości.
 3. Kontekst historyczny oraz językowe znaczenie pojęcia „nieuzasadniona korzyść”.
 4. „Korzyść” po stronie beneficjenta a „korzyść” po stronie podmiotu nabywającego.
 5. „Korzyść” a „korzyść nieuzasadniona” w kontekście naruszenia zasady trwałości.
 6. Rodzaje korzyści mogące wystąpić w przypadku zmiany własności infrastruktury projektu.
 7. Interpretacje instytucji systemu wdrażania funduszy UE w zakresie wystąpienia „nieuzasadnionej korzyści”.
 8. Sposób postępowania w przypadkach badania kwestii wystąpienia „nieuzasadnionej korzyści”.
 9. Nieuzasadniona korzyść a bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie – różnice.
 10. Analiza pojęcia „nieuzasadniona korzyść” w świetle orzecznictwa sądów polskich i europejskich.
 11. Działanie siły wyższej w kontekście nienależnej korzyści (jako argument pozwalający uniknąć konsekwencji Beneficjentowi).
 12. Zbycie udziałów w spółce (umowa sprzedaży, darowizny) na etapie realizacji/trwałości na rzecz osoby fizycznej/osoby prawnej, a nienależna korzyść.
 13. Zbycie udziałów w spółce o wartości nominalnej między udziałowcami na mocy zapisów umowy spółki (pierwszeństwo nabycia) a nienależne korzyści.
 14. Zbycie udziałów w spółce o wartości nominalnej innym podmiotom niż udziałowcom a nienależne korzyści.
 15. Połączenie spółek w trybie art. 492 ksh a nienależna korzyść.
 16. Nakłady na nieruchomości będące cudzą własnością – realizacja projektu na podstawie umowy najmu zawartej na okres realizacji i trwałości.
 17. Wysokość kwoty podlegająca zwrotowi w przypadku wystąpienia nienależnej korzyści.
 18. Zasady nakładania korekty finansowej w przypadku niedochowania okresu trwałości w kontekście wystąpienia nienależnej korzyści (terminy, sposób wyliczenia).

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 16 maja 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 13 maja 2024 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nieprawidłowości w obszarze naruszenia reguł trwałości projektów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia nieuzasadnionej korzyści

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 maja 2024 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.