Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego. Treść wniosku i dokumenty stanowiące uzasadnienie wniosku i podstawę wpisu.

2. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego. Skutki prowadzenia postępowania bez udziału wszystkich uczestników postępowania.

3. Kognicja sądu obydwu instancji w sprawie o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej.

4. Wpis i wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń:

 • wpis służebności osobistych oraz gruntowych,
 • zagadnienie stosowania przepisu art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • zagadnienie stosowania przepisu art. 76 ust. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

5. Podział nieruchomości i kontrola jego skutków dla obrotu nieruchomościami w postępowaniu wieczystoksięgowym.

6. Własność lokali oraz umowy deweloperskie w praktyce wieczystoksięgowej:

 • przedmiot odrębnej własności lokalowej i jego kontrola w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • podstawy ujawnienia w księdze wieczystej wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • Wspólnota Mieszkaniowa jako podmiot praw ujawnianych w księdze wieczystej,
 • wpis i wykreślenie praw i roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej.

7. Pierwotne nabycie własności a wpis do księgi wieczystej. Problematyka stosowania art. 34 u.k.w.i.h.

8. Wpis zakazu zbywania i obciążania praw ujawnionych w księgach wieczystych i jego skutek.

9. Podstawy wykreślenia wpisów obciążeń, które stały się bezprzedmiotowe.

10. Postanowienie sądu wydane w trybie zabezpieczenia jako podstawa wpisu (wykreślenia).

11. Wybrane zagadnienia egzekucyjne i upadłościowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

12. Uwagi na tle metodyki orzekania w sprawach wieczystoksięgowych.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym oraz szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 marca 2023 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 17 marca 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Kognicja sądu wieczystoksięgowego oraz podstawy wpisów w różnych kategoriach spraw wieczystoksięgowych

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 marca 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.