Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Dokumenty programowe nakładające obowiązki w zakresie trwałości projektu na Beneficjenta:
 • unijne (rozporządzenia, wytyczne),
 • krajowe (ustawa wdrożeniowa).
 1. Zobowiązania Beneficjenta w zakresie trwałości projektu wynikające z dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie oraz umowy.
 2. Utrzymanie trwałości projektu:
 • infrastruktura,
 • zaprzestanie działalności produkcyjnej,
 • zmiana charakteru własności,
 • zmiana charakteru operacji,
 • warunki realizacji operacji,
 • nienależne (nieuzasadnione) korzyści,
 • zakończenie operacji.
 1. Obowiązki związane z generowanymi przychodami:
 • przychody incydentalne,
 • przychody generowane przez działalność operacyjną projektu.
 1. Zakaz podwójnego finansowania, w tym:
 • potencjalna możliwość odzyskiwania podatku VAT sfinansowanego z dotacji,
 • finansowanie wydatków z innej dotacji,
 • amortyzacja środków trwałych.
 1. Promocja projektów w okresie trwałości – analiza przykładów.
 2. Archiwizacja dokumentów:
 • jakie dokumenty podlegają przechowywaniu,
 • okres przechowywania,
 • sposoby przechowywania.
 1. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków:
 • prawne,
 • finansowe (odzyskiwanie środków).
 1. Kontrola trwałości.

 

Szkolenie poprowadzi: Halina Kędziora

Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju). Doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie. Autorka książek: „Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont”, (2007 r.); „Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych”, (2007 r.); „Koszty kwalifikowane w projektach unijnych” (2010 r).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  16-77 maja 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00 każdego dnia.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 990 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 13 maja 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zachowanie trwałości projektów unijnych oraz inne obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 - 17 maja 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
990.00 zł netto 1217.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,