Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Pojęcie przedawnienia prawa do wydania decyzji a wykonania decyzji.

2. Problematyka przedawnienia na gruncie rozporządzenia nr 2988/95.

3. Zakres i moment stosowania art. 66a i 66b ustawy o finansach publicznych.

4. Przypadki przerywania i zawieszania terminów przedawnienia.

5. Charakter i zakres odpowiedzialności osób trzecich.

6. Pojęcie „upływu terminu płatności w czasie pełnienia funkcji”.

7. Bezskuteczność egzekucji w praktyce orzekania o odpowiedzialności osób trzecich.

8. Likwidacja beneficjenta a odpowiedzialność osób trzecich.

9. Upadłość beneficjenta w kontekście osób trzecich.

10. Odpowiedzialność członków zarządu, wspólników i likwidatorów.

11. Wyłączenie przedmiotowe spod egzekucji i upadłości majątku pochodzącego ze środków europejskich.

12. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany wprowadzone w dniu 21 sierpnia 2022 roku.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, wydanie październik 2016 (jest to jedyna kompleksowa publikacja na rynku). Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz procedury odwoławczej. Ceniony Wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu procedury odwoławczej, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego. W szkoleniach dużą wagę przykłada do praktycznego wymiaru szkolenia. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 16 listopada 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 8 listopada 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Odpowiedzialność osób trzecich i przedawnienie należności z tytułu zwrotu środków europejskich

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 listopada 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia.