Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0, czyli szybka restrukturyzacja:

 • źródła prawa,
 • nawiązanie do rozwiązań europejskich,
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako pierwowzór PZU 2.0,
 • podstawowe założenia.

2. Timeline postępowania: 

 • przesłanki otwarcia postępowania,
 • umowa o nadzór nad przebiegiem postępowania
 • postępowanie zabezpieczające w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • założenie akt w systemie teleinformatycznym i obwieszczenie w Rejestrze
 • ustalenie dnia układowego,
 • zbieranie głosów,
 • przedstawienie wierzycielom kart do głosowania i głosowanie nad układem,
 • zgromadzenie wierzycieli,
 • ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu,
 • niemożność zawarcia układu,
 • wniosek o zatwierdzenie układu,
 • sprawozdanie nadzorcy układu,
 • postanowienie o zatwierdzeniu układu,

3. Skutki otwarcia postępowania (korzyści dla dłużnika): 

 • spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny jako przesłanki pozytywne dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
 • przesłanki negatywne dokonania obwieszczenia, odmowa dokonania obwieszczenia i procedura odwoławcza,
 • skutki dokonania obwieszczenia,
 • zawieszenie egzekucji z mocy prawa,
 • zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, zarządzeń zabezpieczenia roszczenia,
 • objęcie wierzytelności układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela,
 • zachowanie zwykłego zarządu nad przedsiębiorstwem,
 • ułatwienie w pozyskaniu nowego finansowania,
 • preferencyjne zasady obliczania większości koniecznych do przyjęcia układu,
 • łatwiejsze przejście w sanację lub upadłość.

4. Odpowiednie stosowanie instytucji z ustawy – Prawo restrukturyzacyjne: 

 • zakaz spełniania świadczeń z tytułu wierzytelności z mocy prawa objętych układem – czy obowiązuje?,
 • ograniczenia w potrącaniu,
 • ochrona przed wypowiedzeniem poszczególnych umów.

5. Zabezpieczenie praw wierzycieli: 

 • uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
 • limit możliwości otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika,
 • limitowany czas trwania postępowania,
 • zabezpieczenie przed ryzykiem obejścia przez dłużnika przepisów o bezskuteczności.

6. Wyłączenie odpowiedzialności na skutek terminowego obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu. 

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Piotr Zimmerman

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, dawniej Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 20 kwietnia 2023 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 890 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji – jako następca uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Miejsce i data:

Szkolenie online, 20 kwietnia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
890.00 zł netto 1094.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.