Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Odbiorcy:

Pracownicy organów wierzycielskich odpowiedzialni za realizację czynności przedegzekucyjnych i egzekucyjnych.

 

Program szkolenia:

1. Przepisy przejściowe. Moment wejścia w życie nowych regulacji prawnych.

2. Zmiany w zakresie wystawiania upomnień.

3. Adres zobowiązanego w trakcie egzekucji administracyjnej.

4. Instytucja tzw. kolejnego tytułu wykonawczego.

5. Nowy sposób rozpoznawania zarzutów składanych w trakcie egzekucji.

6. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych na małżonków.

7. Obowiązki informacyjne wierzyciela przed wystawieniem tytułu i po jego wystawieniu.

8. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

9. Zbiegi egzekucji i zmiany w tym obszarze.

10. Omówienie istotnych zmian w zakresie stosowania poszczególnych środków egzekucyjnych.

11. Zmiany w egzekucji administracyjnej wprowadzane od 30 lipca 2020 roku, 20 lutego 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 5-6 maja 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00 każdego dnia szkolenia.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa. Dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 27 kwietnia 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zmiany w obszarze postępowań egzekucyjnych w administracji. Spojrzenie ze strony organów administracji publicznej pełniących rolę organów wierzycielskich

Miejsce i data:

Warszawa, 18 - 19 lutego 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.