Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Nowe definicje prawomocności i ostateczności aktów administracyjnych. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. Wierzyciel i organ egzekucyjny – właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna.
 3. Sposób rozpatrywania zarzutów złożonych w toku postępowania egzekucyjnego.
 4. Odpowiedzialność małżonków, spadkobierców i osób trzecich za zobowiązania publiczne.
 5. Przesłanki i tryb zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 6. Egzekucja administracyjna, a udzielanie ulg w spłacie zobowiązań publicznych.
 7. Bezskuteczność egzekucji administracyjnej w kontekście możliwości ponownej egzekucji i odpowiedzialności osób trzecich.
 8. Sposób zaliczenia wpłat – należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjne i w trakcie.
 9. Zapłata należności przez osoby spokrewnione z zobowiązanym i osoby obce.
 10. Modyfikacje w odpowiedzialności osób trzecich w świetle wprowadzonych zmian.
 11. Opłata prolongacyjna – definicja, tryb i zakres zastosowania.
 12. Zaokrąglenia należności publicznoprawnych w toku i poza postępowaniem egzekucyjnym.
 13. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela niezbędne do legalnego i skutecznego wszczęcia egzekucji. Działania informacyjne wierzyciela.
 14. Upomnienie, jako element wstępny postępowania egzekucyjnego w administracji. Koszty upomnienia, ustawowe przypadki zwolnienia z jego wysyłania.
 15. Praktyczne aspekty wypełniania tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych m.in. ponowny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy.
 16. Prawo do informacji wierzyciela o zobowiązanym, ale i toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Problematyka art. 7b KPA.
 17. Opłata komornicza i inne należności obciążające wierzyciela.
 18. Koszty egzekucyjne – zasady ponoszenia ich przez wierzyciela. Omówienie skutków wyrok TK SK 31/14.
 19. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak  i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 13-14 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika 30.

Koszt szkolenia: 1180 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 4 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie egzekucyjne należności publicznoprawnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela oraz organu egzekucyjnego

Miejsce i data:

Warszawa, 28 - 29 listopada 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1180.00 zł netto 1451.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • ceryfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.