Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

1. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym

 • a. pełnomocnictwo adwokata, radcy prawnego i pełnomocnika zagranicznego
 • b. ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • c. zakres pełnomocnictwa
 • d. wypowiedzenie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

2. Adwokat i radca prawny jako pełnomocnicy procesowi

2.1. Sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie

 • a. określenie żądania – rodzaje
 • b. przytoczenie podstawy faktycznej i prawnej
 • c. przykładowe stany faktyczne

2.2. Powództwo wzajemne

2.3. Zarzut potrącenia

3. Postępowanie przygotowawcze

3.1. Posiedzenie przygotowawcze

3.2. Plan rozprawy i jego realizacja

4. Koncentracja materiału procesowego

4.1. Czynności w postępowaniu dowodowym

 • a. przedmiot i ciężar dowodu
 • b. składanie wniosków dowodowych
 • c. tezy dowodowe dla ustalenia faktu
 • d. środki dowodowe
 • e. nadużycie prawa procesowego

5. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  –2058 k.p.c.).

5.1. Plan rozprawy i jego realizacja

6. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

6.1.Prymat dowodu z dokumentów, ograniczenie dowodu ze świadków

6.2.Prekluzja dowodowa

6.3.Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

6.4.Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

6.5.Zawarcie umowy dowodowej

6.6. Zmiany w przepisach dotyczących egzekucji

7. Postępowanie między instancyjne

7.1.Wnoszenie  zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia

 • a. apelacja – wymagania konstrukcyjne i formalne
 • b. skarga kasacyjna – wymagania kreatywne i formalne
 • c. wzór apelacji i skargi kasacyjnej

8. Orzecznictwo

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 19-20 kwietnia 2021 r., w godzinach 10.00 – 16.00 każdego dnia szkolenia.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 990 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rola profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych w praktyce po ostatnich nowelizacjach

Miejsce i data:

Szkolenie online, 08 kwietnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
990.00 zł netto 1217.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,