Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Ustawa w znowelizowanym kształcie wprowadza szereg bardzo istotnych zmian mających kluczowe znaczenie dla gospodarowania mieniem komunalnym. Do zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza ona kilka nowych kryteriów. Jednocześnie daje istotne narzędzie urzędnikom w zakresie weryfikacji tego czy lokal komunalny się mieszkańcowi należy na etapie starania o niego, ale także tych którzy już lokal posiadają. Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą mogły sprawdzać czy lokator miejski nie posiada zbyt dużego metrażu lub czy czynsz nie jest zbyt niski w odniesieniu do jego dochodu. Konsekwencją może być wypowiedzenie umowy najmu lub czynszu na zasadach określonych w znowelizowanych przepisach.

 

Program szkolenia: 

 

 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony praw lokatorów – kodeks cywilny i ustawy szczególne oraz akty prawa miejscowego (uchwała rady gminy/miasta).
 2. Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy o ochronie praw lokatorów – nowe znaczenie „pobliskiej miejscowości”.
 3. Nowe regulacje dot. decyzji administracyjnej o przydziale lokalu jako podstawy nawiązania stosunku najmu.
 4. Możliwość przeznaczania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 5. Nowa instytucja prawna – powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
 6. Uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu a osoba, która dokonała zajęcia lokalu bez tytułu prawnego.
 7. Zmiany w zasadach płatności odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.
 8. Wynajmowanie przez gminę lokali od innych właścicieli i podnajmowanie ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
 9. Zmian w strukturze właścicielskiej jednoosobowych spółek gminnych a mieszkaniowy zasób gminy.
 10. Nowe zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 11. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
 12. Powierzchnia lokalu przekraczająca w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nowe ustawowe normy i zasady wypowiadania umów z powodu zbyt dużego metrażu.
 13. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy a deklaracja o wysokości dochodów.
 14. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 15. Odmowa zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu.
 16. Nowe zasady weryfikacji spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem.
 17. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego a dochód określony na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy. Wypowiedzenie wysokości czynszu z powodu przekroczenia dochodu.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Bartosz Bator

Bartosz Bator, adwokat, publicysta, działacz społeczny. Członek sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, były pracownik instytucji publicznych, w tym m.in. Urzędu m.st. Warszawy. W zakresie jego zainteresowań oraz bieżącej praktyki adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo nieruchomości (w tym zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i ochrona praw lokatorów) oraz doradztwo w nieruchomościowych procesach inwestycyjnych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 30 maja 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 21 maja 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.