Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Możliwość nagrywania dźwięku z rozpraw.
 2. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art. 25 k.p.c.).
 3. Właściwość miejscowa sądu (art. 34 – 451).
 4. Podstawy wyłączenia sędziego.
 5. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym.
 6. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach.
 7. Doręczenia elektroniczne.
 8. Ustne uzasadnienie orzeczenia.
 9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
 10. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art. 1911 k.p.c).
 11. Zwiększony formalizm postępowania (np. artykuły: 1301a 2a, 1861, 2031, 2055).
 12. Brak obowiązku sporządzania uzasadnienia.
 13. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.-2058 k.p.c.).
 14. Plan rozprawy.
 15. Postępowanie międzyinstancyjne.
 16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.
 17. Ograniczenie dowodu ze świadków.
 18. Prekluzja dowodowa.
 19. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń.
 20. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu.
 21. Zawarcie umowy dowodowej.
 22. Inne postępowania odrębne.
 23. Koszty.
 24. Kolejne nowelizacje k.p.c. 2020 – 2021.
 25. § 6 art. 126 został uchylony z dniem 1 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 55).
 26. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.2020 poz. 2320). Ustawa wchodzi
  w życie z dniem 5 października 2021 r.
 27. Art. 6946a dodany z dniem 1 lipca 2021 r. (Dz.U 2018, poz. 398).
 28. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie k.p.c. i innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 1090, której przepisy wprowadzają przetarg i licytację nieruchomości w drodze elektronicznej).

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 17 lutego 2022 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz serwis kawowy.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 lutego 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Kodeks Postępowania Cywilnego po ostatnich nowelizacjach

Miejsce i data:

Warszawa, 11 lutego 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,