Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

 

Program szkolenia:

 1. Przesłanki, tryb i zasady nakładania kar pieniężnych w oparciu o art. 29a ustawy o drogach publicznych.
 2. Pojęcie wybudowania lub przebudowy zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi i o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.
 3. Nielegalne naruszenie substancji pasa drogowego – odpowiedzialność finansowa.
 4. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego i ich wpływ na tryb i przesłanki nakładania kar pieniężnych przez zarządców dróg publicznych.
 5. Bezczynność organu nakładającego karę pieniężną i przewlekłość postępowania i ich wpływ na wymiar kary.
 6. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej (art. 81a k.p.a.).
 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
 8. Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania działu IVa k.p.a. w sprawach związanych z ustawą o drogach publicznych.
 9. Przedawnienie nałożenia kary pieniężnej i jej egzekucji.
 10. Przypadki odstępowania od nakładania kar pieniężnych.
 11. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego”, wydanie czerwiec 2017 r.  Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 9 czerwca 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa. Dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 590 zł /os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 1 czerwca br.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Kary pieniężne nakładane w oparciu o ustawę o drogach publicznych. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i nowych regulacji prawnych

Miejsce i data:

Warszawa, 09 kwietnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.