Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Przedstawienie pracownikom zarządców dróg publicznych najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie ustawy o drogach publicznych. Dotyczyć to będzie umiejscowienia opłat i kar, zasad ich wymierzania i przesłanek stosowania ulg. Omówione zostaną również zagadnienia przedawnienia tych należności, ale i przedawnienia prawa do wydania decyzji. Znaczna część zajęć zostanie poświęcona kwestii prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych, których celem jest orzeczenie takiej należności.

Zajęcia będą obejmowały najnowsze zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące przenoszenia prawa i obowiązków z decyzji wydawanych przez zarządców dróg publicznych.

 

Program szkolenia:

 1. Umiejscowienie należności – opłat i kar za zajęcie pasa drogowego w systemie finansów publicznych oraz konsekwencje procesowe i materialnoprawne.
 2. Zakres stosowania działu III ordynacji podatkowej do należności nakładanych w trybie ustawy o drogach publicznych.
 3. Zasady gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniach administracyjnych, których celem jest nałożenie opłat czy kar z ustawy o drogach publicznych (jak materiał kontrolny, np. z wizji lokalnej włączyć do materiałów postępowania administracyjnego, jakie są dowody konieczne będące podstawą orzekania).
 4. Studium przypadków zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
 5. Zasady ustalania stron postępowania administracyjnego m.in. spółki cywilne, spółki prawa handlowego, współwłaściciele, komitety wyborcze czy małżonkowie.
 6. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – elementy konieczne, postępowanie na wniosek, czasowość zezwolenia, problematyka przedłużenia trwania zezwolenia, możliwość objęcia zezwoleniem okresu od daty złożenia wniosku i przed tą datą.
 7. Przedawnienie należności powstałych na podstawie ustawy o drogach publicznych. Przedawnienie prawa do wydania decyzji administracyjnej nakładającej kary pieniężne. Przesłanki przerwania i zawieszenia terminu przedawnienia.
 8. Przywrócenie stanu poprzedniego z art. 40 ust. 15 a z art. 36 ustawy o drogach publicznych – różnice i podobieństwa.
 9. Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego”, wydanie czerwiec 2017 r., oraz „Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA”, wydanie grudzień 2017 r. Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 16 listopada 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł /os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 247 81 56 w terminie do 8 listopada br.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.