Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – praktyczne uwagi odnośnie:

 • źródeł prawa, na podstawie których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • orzecznictwa organów odwoławczych i sądów administracyjnych.

2. Materialno-prawne przesłanki wszczęcia postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • prymat planu miejscowego w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzje wydawane w braku planu miejscowego,
 • inwestycje wymagające ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla części działki ewidencyjnej,
 • warunki zabudowy dla inwestycji zrealizowanej w ramach legalizacji samowoli budowlanej,
 • ustawowe przesłanki ustalenia warunków zabudowy (zasada dobrego sąsiedztwa, dostęp do drogi publicznej, wystarczające uzbrojenie terenu, zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów, zgodność z przepisami odrębnymi, obszary wyłączone),
 • ogólna charakterystyka postępowań ws. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Zakres prowadzonej w postępowaniu ws. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oceny inwestycji pod kątem jej ewentualnego oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000:

 • konsekwencje związania organu planistycznego decyzją środowiskową,
 • ocena oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

4. Organy administracyjne w postępowaniu ws. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • organ właściwy do wydania decyzji,
 • organ współdziałający.

5. Uczestnicy postępowania:

 • strona (inwestor, osoba rzeczowo uprawniona do gruntu),
 • organizacja społeczna,
 • pełnomocnik.

6. Przebieg postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • wszczęcie postępowania:
  • znowelizowany wniosek inicjujący postępowanie (forma i treść, załączniki, wezwanie do usunięcia braków),
  • zawiadomienie stron (treść, moment wszczęcia postępowania),
  • ustawowy termin załatwienia sprawy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przesłanki zawieszenia postępowania,
 • postępowanie wyjaśniające:
  • analiza obszarowa (znowelizowane zasady wyznaczania obszaru analizowanego, definicja legalna frontu terenu, analiza funkcji, prawidłowa analiza zabudowy istniejącej, ustalanie poszczególnych parametrów dla nowej zabudowy),
  • projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • uzyskiwanie stanowiska organu współdziałającego po nowelizacji,
  • wezwanie i zawiadomienie stron,
 • zakończenie postępowania:
  • treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Postępowanie uproszczone ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora:

 • termin załatwienia sprawy,
 • strony postępowania,
 • ustalenie obszaru analizowanego,
 • ograniczenie obowiązku informacyjnego organu.

8. Postępowanie ws. wymierzenia kary pieniężnej za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w terminie:

 • tryb postępowania,
 • organ właściwy do wymierzenia kary,
 • strony postępowania.

9. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 29 listopada 2022 r., w godzinach 09.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 25 listopada 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – w świetle aktualnych przepisów prawa i orzecznictwa

Miejsce i data:

Szkolenie online, 29 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.