Obszary tematyczne naszych szkoleń koncentrują się na najważniejszych problemach prawnych, z którymi spotykają się w swojej pracy przedstawiciele administracji publicznej i przedsiębiorstw. W naszej ofercie znajdą Państwo zawsze szkolenia prawne dla urzędów i szkolenia prawne dla sfery biznesu, które pozwalają posiąść aktualną wiedzę i działać zgodnie z przepisami.

Szkolenia prawne dla urzędów i firm na najwyższym poziomie

Nasze szkolenia, prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów, mieszczą się aktualnie w następujących obszarach tematycznych:

 1. Zwrot środków europejskich
  Szkolenia dla beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji
 2. Reprywatyzacja gruntów warszawskich
  Szkolenia oparte na praktyce oraz orzecznictwie sądów administracyjnych i cywilnych
 3. Usuwanie drzew i krzewów wg znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody
  Szkolenia dla samorządów i przedsiębiorców
 4. Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
  Szkolenia dla administracji i prawników reprezentujących przedsiębiorstwa
 5. Zarządzenie pasem drogowym
  Szkolenia dla urzędów i biznesu
 6. Postępowanie w sprawie nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych
  Szkolenia dla urzędów administracji publicznej i przedsiębiorców
 7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Szkolenia na temat postępowania administracyjnego
 8. Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich
  Szkolenia z najwyższej klasy specjalistami dla przedstawicieli instytucji

Zapraszamy na nasze szkolenia. Oferujemy Państwu oprócze wysokiego poziomu merytorycznego także świetne warunki i organizację zajęć. Większość naszych szkoleńotwartych odbywa się w Warszawie oraz innych dużych ośrodkach miejskich. Organizujemy także szkolenia zamknięte zarówno dotyczące obszarów tematycznych poruszanych na szkoleniach otwartych jak i zgłaszanych indywidualnie przez urzędy i firmy.

Chętnie też przyjmujemy sugestie naszych klientów, dotyczące szczególnie trudnych lub aktualnych tematów, które warto wdrożyć do naszego programu szkoleń. Zapraszamy do korespondencji przez nasz formularz kontaktowy.

 

szkolenia prawne dla urzędów